telefon | phone | puhelin
(+372) 564 4840

Privaatsuspoliitika

Klientide privaatsuse hoidmiseks oleme koostanud privaatsuspoliitika, mis käsitleb isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seadusi, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

Taksobuss OÜ küsib kliendilt isikuandmeid teenuste info edastamiseks. Isikuandmed, mida palume on:
– nimi,
– e-posti aadress,
– telefoninumber (vabatahtlik).
Kogutud isikuandmeid kasutame kliendile teenuste kohta info saatmiseks.
Oma isikuandmeid on alati võimalik muuta või paluda andmete kustutamist. Selleks tuleb aadressile toomas@taksobuss.ee saata vastava sisuline e-kiri.
Isikuandmeid jagame vaid seadustest tulenevalt või kliendi tellitud teenuse osutamiseks.
Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.
Taksobuss OÜ’l on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid, teavitades sellest kliente esimesel võimalusel.
Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke palun ühendust aadressil toomas@taksobuss.ee. Probleemidega on võimalik pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.